Festa Cintura Print
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 19 September 2014 15:59
Festa Madonna tac-Cintura
Il-festa tal-Madonna tac-Cintura fil-Parrocca San Gorg Hal Qorm, ser isehh nhar il-Hadd
21 ta’ Settembru 2014. Fl-okkazzjoni tal-festa, ser tigi kkoncelebrata quddiesa fil-5.00pm
fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg. F’din il-quddiesa jiehdu sehem il-fratelli msehbin fil-
Fratellanza tal-Madonna tac-Cintura tal-parrocca.
Wara l-quddies tibda hierga il-processjoni bl-istatwa tal-Madonna tac-Cintura li tghaddi minn
uhud mit-toroq ewlenin tal-parrocca. F’din il-processjoni jiehdu sehem il-hames fratellanzi
tal-parrocca. Wara li tidhol il-processjoni, tinghata il-barka sagramentali.
Il-fratellanza tal-Madonna Tac-Cintura twaqqfet fil-parrocca taghna fis-seklu tmintax xi
mkien bejn l-1736 u l-1747. Madanakollu il-kult f'Hal Qormi beda qabel ghaliex fl-1723
xbieha tal-Madonna tac-Cintura kienet esposta ghall-qima tal-poplu li kienet tinsab fil-
kappellun tal-Gandlora. L-ghan tal-fratellanzi kien biex taghqqad il-membri bl-istess snajja
flimkien li apparti l-aspett tad-devozzjoni kienu bl-iskop ta’ ‘mutuo soccorso’ igifieri dak
socjali.

Festa tac-Cintura

cintura

 

Il-festa tal-Madonna tac-Cintura fil-Parrocca San Gorg Hal Qorm, ser isehh nhar il-Hadd 21 ta’ Settembru 2014. Fl-okkazzjoni tal-festa, ser tigi kkoncelebrata quddiesa fil-5.00pm fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg. F’din il-quddiesa jiehdu sehem il-fratelli msehbin fil-Fratellanza tal-Madonna tac-Cintura tal-parrocca.

 

Wara l-quddies tibda hierga il-processjoni bl-istatwa tal-Madonna tac-Cintura li tghaddi minn uhud mit-toroq ewlenin tal-parrocca. F’din il-processjoni jiehdu sehem il-hames fratellanzi tal-parrocca. Wara li tidhol il-processjoni, tinghata il-barka sagramentali.

 

Il-fratellanza tal-Madonna Tac-Cintura twaqqfet fil-parrocca taghna fis-seklu tmintax xi mkien bejn l-1736 u l-1747. Madanakollu il-kult f'Hal Qormi beda qabel ghaliex fl-1723 xbieha tal-Madonna tac-Cintura kienet esposta ghall-qima tal-poplu li kienet tinsab fil-kappellun tal-Gandlora. L-ghan tal-fratellanzi kien biex taghqqad il-membri bl-istess snajja flimkien li apparti l-aspett tad-devozzjoni kienu bl-iskop ta’ ‘mutuo soccorso’ igifieri dak socjali.

 

 

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:10