Mona Xerri Print
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Monday, 15 September 2014 09:30

Niket fil-Kumitat.

mona_xerri

 

Il-Kumitat Festi Esterni jinsab imnikket bit-telfa tal-mara ta’ Karmenu Xerri li huwa membru fi hdan il-Kumitat. Mona Xerri mietet ghall-gharrieda l-lejl li ghadda. Il-Kumitat isellem il-memorja ghaziza ta’ Mona Xerri li f’hajjita ghenet hafna lil-kumitat u tibqa mfakkra ghax-xoghol fil-hjata tal-bnadar tat-trofej.

 

 

Nibghatu l-kondoljanzi lil familjari ta’ Mona Xerri f’dan il-mument hekk difficli. San Gorg jilqahha fi hdanu u jghati is-sabar lil familja taghha.

 

Il-Funeral ser issir ghada (16 ta' Settembru), gewwa Knisja Arcimatrici ta' San Gorg Matri, Hal Qormi fis-14:30

 

R.I.P Mona Xerri - 15 ta’ Settembru, 2014

 

Last Updated on Friday, 19 September 2014 16:08