Il-Kumitat Print
Min Ahna ?
Written by WebSite Administrator   
Saturday, 24 January 2009 19:38

Introduzzjoni

Membri tal-Kumitat Festi Esterni

President Rev. Arcipriet Dun Anton Cassar
Vici-President Paul Sammut
Segretarju Noel Gauci
Asst.-Segretarju Zahra Justin
Kaxxier Muscat Michael
Assistenti Kaxxiera Mintoff Frans

P.R.O. Cremona Mark
Rapprezentanti taz-Zghazagh Stephen Cauchi
Zahra Justin
Membri Spiteri Joseph
Muscat Phyllis
Bezzina Joseph
Cilia Michael
Chetcuti Alfred
Scerri Lola
Xuereb Natalino
Carmelo Xerri
Carmelo Bezzina
Cilia Victor

Membri tal-Kumitat 2014

IMG_2049

 


 

Last Updated on Wednesday, 29 January 2014 17:13