'Invazjoni' fil-website tal-KFE Print
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 02 July 2011 10:19

'Invazzjoni' fil-website

tal-KFE

KFE

 

Matul il-jiem ta' festa ta' San Gorg mijiet dahlu f'dan is-sit eletroniku taghna biex isegwu l-aktar celebrazzjoni antika fil-Belt Pinto. Skont l-istatistika li gbarna ghal Gunju 2011, il-persuni li zaru din il-website kienu jinkludu nies mill-Awstralja, l-Italja, il-Kanada, is-Serbja, l-Izvezja, l-Istati Uniti, il-Portugall, id-Danimarka, il-Belgju, u sahansitra mir-Russja, il-Gappun u l-Filippini.

 


Kien madwar 2,000 dawk li zaru festiesterniqormi.org matul ix-xahar tal-festa. Hafna dahlu fis-sit biex isegwu il-LIVE streaming permezz tal-cameras taghna. Ohrajn segwew il-programmi specjali fuq ir-radju Lehen il-Belt Gorgjana. Hafna ghazlu is-sit taghna minhabba li ta kuljum kien qed jigi aggornat b'diversi ritratti tal-festa ta' San Gorg Martri.

L-istatistika turi ukoll li hafna vizitaturi dahlu fuq il-website tal-Kumitat Festi Esterni minn links li tpoggew fis-social network Facebook.

Tajjeb li wiehed ifakkar li anke fis-sajf din il-website se tkun aggornata kull gimgha bl-attivitajiet li se jigu organizzati, fosthom il-BBQ fl-ahhar ta' dan ix-xahar u l-Qormi Wine Festival fil-bidu ta' Settembru.

 

Last Updated on Wednesday, 17 August 2011 09:12