Home Feedback
FeedBack
Title:
Name:
E-mail:
Content:
Image Verification: Captcha Image Reload Image
   
 

imbidu: wine fest 2011 (competizjoni)

Proset ta  xoghol volontarju imma  u profesjonali li ghamiltu,pero hemm x wiehed jiranga b"hal tatu prejorita il competizjoni ta l imbid wara kollox taha il festa! opinjoni tieghi kieku il muzika wafqet u il premjijet telhu fuq il park u wara kienet tkompli il muzika kient taghmel hafna sens... x"tahsebu ?

Saturday, 03 September 2011

teodora abela: proset hafna u nirringrazzjakom ta din i...

peress li ma noqodx malta din is-sit napprezza hafna. proset ghax il-veru mimlija b-informazzjoni ta kollox. viva san gorgi u r-rahal hal-qormi.

Sunday, 10 July 2011

daniela borg: ring tones

pls tistaw taghmlu ring tones tal marcijiet ghal fuq il mobile?

 

Comment from Site Administrator:

Please note that if someone has any mobile ringtones that you like to share, you can send them to us using our email address.

 


 


Monday, 06 June 2011

Alfred and Jasmine Grech: Mr & Mrs A Grech

Prosit immensament tal-Wine Festival 2010 - kien hemm xtara u kien organizzat b'mod professjonali.

Grazzi lil dawk kollha li hadmu f'dan il-festival.

 

Sunday, 05 September 2010

Alfred and Jasmine Grech: Mr & Mrs A Grech

A comprehensive video of the Feast of St George celebrated in 2010.

Prosit to all those involved.

Please click here to watch:

http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=feast+st+george+qormi+2010+jasalf5959&uni=1

Tuesday, 29 June 2010

kevin: delettant ta' l-armar

M'inhiex min Hal Qormi imma ilni nahdem f hal qormi 8 snin u nitpaxxa bl armar li ghandkom

Thursday, 10 June 2010

Victor Cilia: L-Induratura

Proset ta l-induratura li ghamiltu xoghol volontarju imma profesjonali

Tuesday, 18 May 2010

Guest: Mr George Zammit

Prosit tal-hidma li qieghdin tghamlu, komplu sejrin hekk.

Saturday, 13 March 2010

Victor Cilia: radio

Prosit lill-kummissjoni radio ta' LEHEN IL-BELT GORGJANA tax-xoghol li qedin taghmlu .VICTOR CILIA

Tuesday, 09 March 2010

Victor Cilia: SA JKUNU LESTI GHAL FESTA

proset lil shabi tal kumitat ta dan ix-xoghl li qed jaghmlu fuq dawn il-pedestali ta fejn il-knisja u mux binqas lili gorg debono ta xoghol profesjonali li ghamel biex hadimom PROSET TA VERU

Sunday, 28 February 2010

Victor Cilia: KALENDARJU 2010

Proset lil shabi tas-sezzjoni zaghzagh tal kalendarju sabih u nirringrazja lil kull min ta donnazjoni.

Thursday, 28 January 2010

Victor Cilia: Radio

Fuq l-esperjenza ta sentejn li ghamilna b succes mil aqwa ta radio LEHEN IL-BELT GORGJANA 105.6 FM bla dubju li sa jkun sena ohra ta sucess GRAZZI lil kull min jiehu hsieb biex twaqaf dan ir-radio u l-prezentaturi ...

Saturday, 21 November 2009

Guest: Musical

Grazzi tal-koperazzjoni fi ńßdan il-Musical Gorgi Fjur tal-Martri. Nixtieq li bhalma gie muri li fejn hemm l-Ghaqda hemm is-sahha minn hawnhekk inwassal messagg lil kulhadd. Hbieb ejjew inkomplu inwettqu dan ix-xogńßol siewi u nkunu bhal Padrun Taghna San Gorg. Ejjew inkunu qamha li taqa' biex minnha johrog aktar frott.

Monday, 09 November 2009

Pullicino: Proset

www.ghaqdanar23tapril.webs.com

Thursday, 13 August 2009

Pullicino: Proset

www.festasangorgqormi.webs.com

Tuesday, 11 August 2009

David Bezzina: Festa Kbira

L-ewwel nixtieq nghajd Prosit kbira ta' din il-Gimgha Festa fejn attirajna numru sew ta nies,specjalment ghal bierah waqt id-dhul. Huwa tajjeb li nkomplu nuzaw dawn l-Innijiet sbieh li ghandna bhal "Lil San Gorg Martri" b'hekk il-folla tippartecipa u thajjar aktar nies. Grazzi hafna.

Wednesday, 29 July 2009

Godfrey Mangion: Grazzi

Grazzi f'isem l-ghaqda Qawmien li ghogobkom tistidnuna fuq ir-radju Lehen il-Belt Gorgjana sabiex inxandru ufficjalment ghall-ewwel darba il-bidu ta musical gdid li jgib l'isem ta' Gorgi , Fjur ta' Martri. Dan ser jitella gewwa l-Istitut Kattoliku l-Floriana 6,7,8 ta' Novembru 2009.

Wednesday, 29 July 2009

George Felice: Prosit tal-Website ...

Jien jissimni George ghal San Gorg,u prosit tal-website interessanti hafna keep it up jekk hawn xi hadd jaf lil hija Christopher il-Baglu selluli ghalih,dan jahdem in-nar ta' San Gorg grazzi hafna.

 Melb Vic Australia

 

Wednesday, 29 July 2009

Godfrey Mangion: Prosit ...

Prosit hafna tal-website. Niehu l-opportunita li nawgura l-festa t-tajba lil Kumitat, il-membri u l-familji rispettivi taghkom , f'ismi u f'isem il-familja tieghi kif ukoll f'isem shabi l-Kumitat u l-membri tal-Ghaqda Qawmien.

Wednesday, 29 July 2009

www.qormifcsupporters.we...: Prosit

www.qormifcsupporters.webs.com

Wednesday, 29 July 2009

 

Display Num « StartPrev12NextEnd »Page 1 of 2

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday375
mod_vvisit_counterThis week3460
mod_vvisit_counterThis month13188
mod_vvisit_counterAll2567715
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -