Home Mill-Mahzen
Mill-Mahzen
Hidma Ghas-sena 2011/12 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Sunday, 31 July 2011 08:52

Programm ta' Hidma

Sena 2011/12

LOGO_KUM_1

Waqt l-ewwel seduta ta' wara l-festa ta' San Gorg, li saret f'Lulju, il-membri tal-Kumitat Festi Esterni fasslu l-programm ta' hidma ghat-12-il xahar li gejjin - programm li jinkludi kemm xoghol gdid kif ukoll it-tkomplija ta' progetti li inbdew fl-ahhar snin u li qed ikomplu jsebbhu l-festa Gorgjana.

 

Din is-sena l-Kumitat se jkun qed jahdem biex jitkomplew il-bandalori tat-triq tal-Knisja, il-pitturi ta' Triq il-Kbira, il-pavaljuni ta' Triq il-Vitorja kif ukoll jitlesta x-xoghol fuq il-gastri ta' Pjazza San Frangisk. Xoghol iehor jinkludi pedestalli godda, u statwa ohra ta' Aaron Camilleri Cauchi li ghandha tkompli zzejjen il-qalba tal-parrocca Gorgjana.

 

Last Updated on Wednesday, 17 August 2011 09:09
Read more...
 
L-isbah armar fil-Belt Pinto PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Thursday, 14 July 2011 12:30

L-isbah armar

fil-Belt Pinto

R.CBHal_Qormi_Statwi_tat-Toroq_fil-Festa_25-6-2011_65__

Fil-festa ta' din is-sena rega' spikka l-armar lussuz li ghandna fil-parrocca San Gorg u li jintrama mill-Kumitat Festi Esterni. Armar li din is-sena kompla jizdied bi progetti sbieh li zzanznu ghall-festa 2011 - mhux ta' b'xejn li ahna niftahru li dan huwa l-aqwa armar li wiehed jista' jara f'Beltna, u fost l-isbah fil-pajjiz!

Last Updated on Sunday, 24 July 2011 08:08
Read more...
 
Ir-Radju tal-Qriema kollha PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Friday, 11 February 2011 20:03

Ir-Radju tal-

Qriema kollha

Radio

Fl-10 ta' Frar bdew ix-xandiriet fuq il-frekwenza 105.6fm - ghal sen'ohra Lehen il-Belt Gorgjana qed jerga' jnaqqax ismu bhala r-Radju tal-Qriema kollha; kemm dwak li joqghodu f'Beltna, dawk li illum il-gurnata joqghodu f'irhula ohra kif ukoll hutna l-Qriema emigranti. L-iskeda l-gdida ta' dan l-istazzjon kienet mistennija minn bosta, u dan johrog ukoll mill-fatt ta' kemm dahlu telefonati u sms's fl-ewwel granet.
 

Last Updated on Friday, 18 February 2011 18:36
Read more...
 
Jidba ir-Randan PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Wednesday, 09 March 2011 15:05

Jibda ir-Randan

artal_gk

 

L-Erbgha filghaxija saret ic-cerimonja tat-tqeghid tal-irmied – ritwal li minnu tiehu isimha l-gurnata ta’ Ras ir-Randan, maghrufa wkoll bhala l-Erbgha tal-Irmied. Gurnata li tat bidu ghaz-zmien tar-Randan li fih issir riflessjoni aktar profonda dwar il-passjoni ta' Sidna Gesu Kristu.

Last Updated on Monday, 14 March 2011 15:43
Read more...
 
Hafna programmi godda PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Wednesday, 02 February 2011 13:48

Hafna programmi

godda

P1030282

Hekk kif mill-gimgha d-diehla jinghata bidu ghat-trasmissjonijiet fuq ir-radju Lehen il-Belt Gorgjana, il-Kumitat Festi Esterni haseb biex ghal din is-sena ir-radju joffri numru kbir ta' programmi godda. Maghna se jinghaqdu prezentaturi godda u vucijiet ta' diversi zghazagh li habirku bis-shih biex din is-sena itellghu programm taghhom. U grazzi lilhom ghaliex qed joffru il-hin taghhom b'mod volontarju.
 

Last Updated on Friday, 11 February 2011 20:03
Read more...
 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 4 of 9

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday495
mod_vvisit_counterYesterday773
mod_vvisit_counterThis week1268
mod_vvisit_counterThis month17837
mod_vvisit_counterAll2592626
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -