Home TiKKa Attwalita
TiKKa
'Invazjoni' fil-website tal-KFE PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 02 July 2011 10:19

'Invazzjoni' fil-website

tal-KFE

KFE

 

Matul il-jiem ta' festa ta' San Gorg mijiet dahlu f'dan is-sit eletroniku taghna biex isegwu l-aktar celebrazzjoni antika fil-Belt Pinto. Skont l-istatistika li gbarna ghal Gunju 2011, il-persuni li zaru din il-website kienu jinkludu nies mill-Awstralja, l-Italja, il-Kanada, is-Serbja, l-Izvezja, l-Istati Uniti, il-Portugall, id-Danimarka, il-Belgju, u sahansitra mir-Russja, il-Gappun u l-Filippini.

 

Last Updated on Wednesday, 17 August 2011 09:12
Read more...
 
Restawr fil-Kon-Katidral PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Friday, 04 March 2011 13:47

Restawr

Jitlesta restawr fil-Kon-Katidral

 

mattia-preti-st-george-chapel-of-the-langue-of-aragon-valletta-ma_lta

 

Ir-restawr fuq il-Kappella ta' Aragona, Katulunja u Navarre fil-Kon-Kattidral ta' San Gwann fil-Belt issa tlesta, bil-kappella terga' tinfetah biex isservi bhala wahda mill-attrazzjonijiet unici ta' dan il-wirt storiku u patrimonju dinjiji. F'din il-kappella wiehed isib il-pittura imponenti ta' San Gorg Martri, xoghol il-pittur celebri Mattia Preti. Ta' min isemmi li San Gorg huwa wiehed mill-ftit qaddisin li wiehed isib meqjuma f'dan il-Kon-Katidral. Il-pittura hija t-titular ta' din il-kappella, u ghalhekk fl-imghoddi f'dan il-post kienet issir il-festa kull meta jasal it-23 t'April.

 

Last Updated on Monday, 14 March 2011 15:44
Read more...
 
Tislima lil Isqof Emertus PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Wednesday, 17 November 2010 17:47

Tislima lil Isqof

Li kien ihobb

lil San Gorg

BISHOP20N20CAUCHI1

 

F'Ghawdex inghatat l-ahhar tislima lil Nikol Guzeppi Cauchi li ghal 38 sena shah serva bhala Isqof tad-Djocesi t'Ghawdex. Cauchi jibqa imfakkar ghall-gherf u t-taghlim kbir tieghu, l-aktar fejn tidhol is-Socjologija. Izda kien hemm drabi ukoll fejn tkellem dwar San Gorg Martri.
Last Updated on Wednesday, 24 November 2010 23:10
Read more...
 
San Gorg fl-Art Imqaddsa PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 11 June 2010 11:44

San Gorg Martri

L-eroj tal-Art Imqaddsa

 

stgeorge_icon

 

Id-devozzjoni kbira lejn San Gorg qed iggib flimkien kemm kattolici kif ukoll Musulmani li jghixu fl-Art Imqaddsa. Din hi xiehda tal-kobor ta' dan il-qaddis li bis-sahha tieghu qed igib flimkien persuni li issoltu ma jarawx ghajn m'ghajn. Dawn id-devoti jitolbu fuq il-qabar ta' San Gorg, jilbsu l-ktajjen li intuzaw fit-tortura ta' dan il-Megalomartri, u jixghelu xemghat biex dan il-qaddis jidhol ghalihom.

 

Last Updated on Tuesday, 15 June 2010 07:23
Read more...
 
2009 Sena li ser tibqa titfakkar PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Monday, 23 November 2009 12:00

L-2009 ...

Sena li se tibqa titfakkar.

 

logo_90_sena

 

Ghall-grazzja t’Alla waslet biex tintemm is-sena 2009 u ghalina l-Qriema kienet sinjifkanti hafna, specjalment ghalina l-Gorgjani, ghax f’din is-sena iccelebrajna diversi anniversali importanti li jfakkruna f’diversi avvenimenti li graw fil-hajja Qormija tul is-sekli u li hallew marka fil-hajja ta’dan ir-rahal antik u rikk, bis-storja kbira. Hija wkoll sena li fija rajna l-oghla pozizzjoni f’pajjizna tigi fdata f’idejn wiehed Qormi bhalna – l-Eccellenza Tieghu George Abela, u li ilkoll ninsabu ferhanin ghallih.
Last Updated on Thursday, 14 January 2010 11:03
Read more...
 
Page 1 of 4

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday375
mod_vvisit_counterThis week3458
mod_vvisit_counterThis month13186
mod_vvisit_counterAll2567713
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -