Home Mill-Mahzen Tnejn Tal-Festa
Tnejn Tal-Festa PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Tuesday, 24 June 2014 10:14
Tigi f'Gunju, tigi f'April, tigi meta tigi, il-festa ta' San Gorg f'Hal Qormi tibqa
l-aktar festa kompluta f'pajjizna u l-akbar festa fil-Belt Pinto, ghaliex ta' kull
sena tigbed l-eluf ta’ nies lejn it-toroq ta' Hal Qormi, fosthom bosta turisti li
anke jiccelebraw il-festa ta’ San Gorg f’pajjizhom; fl-Awstralja, fil-Kanada, fl-
Italja u f’hafna pajjizi ohra.
Proprju ilbierah iccelebrajna l-hrug min-nicca li bla dubju kienet merbha
eccezzjonali mill-Gorgjani kollha li attendew bi hgarhom sabiex jaraw lil
mahbub martri ta’ Lidda hiereg mit-tempju Gorgjan.
Din il-gurnata gabet hafna ferh kbir maghha fosthom iz-zewg sorprizi li lestew
il-Kumitat Festi Esterni.
Il-Kumitat Festi Esterni kixfu r-raba statwa, dik Santa Klotilde, parti minn sett
ta’ statwi tal-artist Aaron Camilleri Cauchi li jirraprezentaw il-marti u li qedin
isebbhu Triq il-Kbira, proprju ezatt biswit il-Knisja Arcimatrici, Waqt din l-
okkazzjoni, il-Kumitat kixfu statwa ohra, dik ta’ San Gorg Preca, l-ewwel
qaddis Malti. Statwa tal-artist Manwel Farrugia. Din thallset minn Sunny
Falzon.

Ftuh tal-Festa

IMG_5507

Tigi f'Gunju, tigi f'April, tigi meta tigi, il-festa ta' San Gorg f'Hal Qormi tibqa l-aktar festa kompluta f'pajjizna u l-akbar festa fil-Belt Pinto, ghaliex ta' kull sena tigbed l-eluf ta’ nies lejn it-toroq ta' Hal Qormi, fosthom bosta turisti li anke jiccelebraw il-festa ta’ San Gorg f’pajjizhom; fl-Awstralja, fil-Kanada, fl-Italja u f’hafna pajjizi ohra.

Proprju ilbierah iccelebrajna l-hrug min-nicca li bla dubju kienet merbha eccezzjonali mill-Gorgjani kollha li attendew bi hgarhom sabiex jaraw lil mahbub martri ta’ Lidda hiereg mit-tempju Gorgjan.

 

Din il-gurnata gabet hafna ferh kbir maghha fosthom iz-zewg sorprizi li lestew il-Kumitat Festi Esterni.

 

Il-Kumitat Festi Esterni kixfu r-raba statwa, dik Santa Klotilde, parti minn sett ta’ statwi tal-artist Aaron Camilleri Cauchi li jirraprezentaw il-marti u li qedin isebbhu Triq il-Kbira, proprju ezatt biswit il-Knisja Arcimatrici, Waqt din l-okkazzjoni, il-Kumitat kixfu statwa ohra, dik ta’ San Gorg Preca, l-ewwel qaddis Malti. Statwa tal-artist Manwel Farrugia. Din thallset minn Sunny Falzon.

 

Ghafas hawn sabiex tara ritratti ...

 

Last Updated on Wednesday, 25 June 2014 13:40
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday484
mod_vvisit_counterYesterday773
mod_vvisit_counterThis week1257
mod_vvisit_counterThis month17826
mod_vvisit_counterAll2592614
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -