Home
Il-Pedestall irrestawrat ta’ San Mikiel PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Wednesday, 02 October 2013 11:54

Il-Pedestall irrestawrat

ta’ San Mikiel

IMG_9416

Nhar il-Hadd 29 ta’ Settembru, ftit qabel ma bdiet il-funzjoni fil-Knisja, gie inawgurat u imbierek il-pedestall ta’ San Mikiel, fost ic-capcip ta’ dawk prezenti. Il-pedestall gie irrestawrat u indurat mill-gdid miz-zaghzugh Jonathan Farrugia minn Bormla. Kulhadd fahhar ix-xoghol tieghu, maghmul bil-galbu u b’tant dedikazzjoni.

IMG_9658

Il-pedestall kien wasal sabiex jigi irrestawrat, u bl-ghajnuna tal-fratelli, il-fratellanza ta’ San Mikiel, kif ukoll b’fondi li inghataw lill-istess fratellenza seta’ jsehh dan ir-restawr. Il-process kien ilu ghaddej mill-inqas sena u nofs, sena u nofs ta’ hidma.

Kull faccata tal-pedestall tirraprezenta storja; il-mizien jirraprezenta l-hajja tal-bniedem fejn jizen it-tajjeb u l-hazin, it-triangolu bl-ghajn fin-nofs jirraprezenta t-Trinita, il-gwejnah bix-xabla jindikaw ix-xbieha tal-arkanglu difensur kontra l-hazen u fl-ahhar nett, mal-ahhar faccata, il-kliem li jfissru li hadd mhu bhal Alla.

IMG_9685

L-istatwa ukoll giet irrestawrata ricentament fl-2003 minn Aaaron Camilleri Cauchi.

IMG_0010

Din l-istatwa kienet saret minn Pietru Pawl Azzopardi fl-1856.

Wiehed jista’ jsib l-istatwa fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg fuq in-naha tal-lemin tal-artal maggur biswit l-artal tal-gandlora.

 

 

 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday257
mod_vvisit_counterYesterday762
mod_vvisit_counterThis week1528
mod_vvisit_counterThis month11846
mod_vvisit_counterAll2566373
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -