Home Attivitajiet Il-Gimgha, it-tielet jum tat-Tridu
Il-Gimgha, it-tielet jum tat-Tridu PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Friday, 28 June 2013 19:46

Il-Gimgha

It-tielet jum tat-Tridu

IMG_3964

Il-Gimgha kien proprju it-tielet jum tat-Tridu, u permezz ta’ hekk qeghdin dejjem noqorbu ghall-ahhar granet tal-festa– il-Hadd; Jum San Gorg u il-gurnata tas-Sibt li hija lejliet din il-festa grandjuza gewwa Hal-Qormi u li ser tkun imzewwqa bi spettaklu tan-nar mill-isbah, uniku ghall-Belt Pinto.

 

IMG_3924

Bhalma sehh matul din il-gimgha kollha, minbarra fil-jum tat-Tlieta, il-programm tan-nar beda mat-tokki tat-tmienja u kompla f’nofsinhar bi hruq ta’ murtaletti.  Sabiex imbaghad ghall-habta tal-ghaxra ta’ filghaxija kien hemm il-hruq ta’ beraq, blalen, sfejjer, murtali tal-kulur u kaxxa tal-kulur.

IMG_3979

F’nofsillejl fit-triq tal-Vittorja kien hemm il-hruq tan-nar tal-art, proprju hekk kif spicca il-marc mill-Banda Anici.  Sadanitant, kien lahaq beda, aktar kmieni, l-programm Muzikali fuq il-plancier quddiem il-Kazin Banda Anici u wara beda l-marc mill-istess banda li dar l-inhawi ta’ fejn il-Vitorja u spicca quddiem is-sede tal-Kazin Banda Anici b’sorpriza mill-isbah.

IMG_4017

Mil-lat l-iehor, il-funzjonijiet religjuzi tkomplew, u fis-6.00pm fil-Knisja ArciMatrici sar kollox bhall-jiem ta’ qabel – quddiesa bl-Ghasir iccelebrata minn P. Reno Muscat OP, il-priedka tat-Tridu, il-Kurunella, tkanta l-Innu, l-Antifona u inghatat il-Barka Sagramentali.

1016079_10201490091118270_863096718_n

Inharsu ghalhekk ‘il quddiem lejn il-jum tas-Sibt, mimli b’avveniment unici ghal din is-sena, fosthom bhalma diga semmejt fuq nett, l-ispettaklu tan-nar ‘The PyroMuscial Display – Diamond in the Sky’, imtella’ mill-Ghaqda tan-Nar 23 t’April u ta’ min nitolbu ghalihom u nixtiequlhom l-ahjar biex dak li hadmu tant ghalih jitpaxxew bih!

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 08:45
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday565
mod_vvisit_counterYesterday509
mod_vvisit_counterThis week1074
mod_vvisit_counterThis month11392
mod_vvisit_counterAll2565919
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -