Home Attivitajiet HAKELDAMA – Il-Wirja tal-Gimgha Mqaddsa
HAKELDAMA – Il-Wirja tal-Gimgha Mqaddsa PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Sunday, 27 January 2013 17:56

HAKELDAMA

– Il-Wirja tal-Gimgha Mqaddsa

poster_wirja

Is-Sezzjoni Zghazagh fi hdan il-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri, ghat-tlettax-il sena konsekuttiva qed torganizza il-wirja tal-Gimgha Mqaddsa pero din is-sena b'differenza.  Matul is-snin gew organizzati diversi wirjiet ta’ statwi, jibdew minn dawk zghar u jaslu ukoll anke sa dawk life-size.  Ma naqsux ukoll wirjiet fuq stil modern, li jappella ghall-pubbliku ta’ dawn iz-zminijiet fejn il-messagg kien dirett hafna, messagg li jolqot fil-laham il-haj. Dawn il-wirjiet kienu xi haga gdida kemm ghal Hal Qormi kif ukoll ghall-Malta.

Din is-sena ghal darbohra qed nergghu nintroducu xi haga gdida u originali.  Dan ghaliex flimkien mal-artist Kurt Friggieri se nkunu qed intellghu esebizzjoni ta' arti sagra, xoghol l-istess artist.

Ghal din il-wirja, Kurt Friggieri ghazel l-isem ta 'Hakeldama' li tfisser ‘l-Ghalqa tad-Demm.’

Madanakollu, din il-wirja mhux ser tkun biss esebizzjoni ta’ pitturi sagri, izda fl-istess wirja ser jkun hemm esebiti sett ta’ statwi zghar mahdumin mill-artist Joseph Cutajar Zahra.

Id-data tal-ftuh se tkun nhar il-Hamis 21 ta' Marzu u l-wirja taghlaq f'jum il-Gimgha l-Kbira, il-Gimgha 29 ta’ Marzu.

Il-Wirja Mqaddsa ser tittella’ gewwa ic-centru tal-Armar San Gorg Martri (il-mahzen tal-armar) fi  Triq il-Blata, Hal Qormi.

Il-Hinijiet tal-ftuh ser jkunu dawn –

 

Ftuh ufficcjali mis-7pm ‘l quddiem

Fost il-Gimgha mis-6pm sad-9.30pm

Sibtijiet u Hdud mid-9am sas-1pm u mill-5pm sal-10pm

Hamis ix-Xirka mis-6pm sal-11.30pm

Il-Gimgha l-Kbira mid-9am sas-1pm u mill-5pm sad-9.30pm

 

Nistiednukom izzuru din il-wirja ghaliex minbarra li ser taraw xoghol tal-ghola kwalita’ u hija esebizzjoni originali, ‘il boghod minn dak li huwa tradizzjonali, ser tkun bla dubju esperjenza li ta’ min wiehed jiftakar.

Last Updated on Sunday, 24 February 2013 12:14
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday375
mod_vvisit_counterThis week3461
mod_vvisit_counterThis month13189
mod_vvisit_counterAll2567716
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -