Home Mill-Mahzen Hidma Kontinwa
Hidma Kontinwa PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 15 December 2012 17:53

Hidma Kontinwa

227028_465310813526511_1547755928_n

Il-Hidma ghall-festa ilha li bdiet mhux hazinu bhalissa ghaddejja gmielha. Bhal dan iz-zmien ix-xoghol ikun fl-aqwa tieghu u dan ghaliex fadal ftit aktar minn ftit xhur minn meta il-Parrocca Gorgjana tibda tintrama ghal-festa sabiex f’dik il-gimgha tal-festa il-Parrocca tizzejjen b’armar mill-isbah.  Kollox jibqa’ ghaddej biex il-festa 2013 tkun wahda eccezzjonali, imfawwra bl-aqwa armar fit-toroq qriema.

556727_459070874150505_1326966860_n

Bhalissa qieghed isir xoghol ta’ irhamar minn Natalino Xuereb gewwa l-mahzen tal-Vitorja fuq sett ta’ trofej li fil-festa tas-sena d-diehla ser jintramaw ghall-festa ta’ San Gorg 2013.  Ix-xoghol ta’ induratura fuq dawn it-trofej qed isir minn Laurence Zammit.

1

Inzidu ukoll ix-xoghol ta’ irhamar minn Joseph Spiteri fuq sett ta’ gastri li erbgha minn sett ta’ sitta serikunu lesti u armati fi pjazza San Frangisk ghall-festa li gejja.  Dawn il gastri qed isirilhom ukoll xoghol ta’ induratura minn Clayton Grech, Laurence Zammit u Justin Zahra.

480571_465310206859905_499391392_n

483419_465310923526500_1767999820_n

Il-progett tal-gastri qieghed isir u jitkompla wara li kienu saru il-gastri tal-hadid, bl-akbar dettal u sbuhija, minn Karmenu Xerri.  

178453_441801739210752_477376958_o

Inheggu lil aktar zghazagh biex kull min irid jaghti daqqa t’id fl-armar tat-toroq jista’ jaghmel dan billi jinzel il-mahzen tal-armar biswit il-Knisja ta’ San Gorg jew il-mahzen ta’ fejn il-Vitorja. Kull min jaghti daqqa t’id f’dan ix-xoghol huwa volontarju u ghaldaqstant ghadna napprezzaw bir-reqqa dan ix-xoghol ghax isir bi professjonalita u fuq kollox isir b’imhabba kbira biex triqatna ikunu imzejjna bl-isbah mod ghall-festa ta’ San Gorg.

 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday100
mod_vvisit_counterYesterday752
mod_vvisit_counterThis week4173
mod_vvisit_counterThis month15162
mod_vvisit_counterAll2589951
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -