Home Mill-Mahzen Libsa tal-Festa
Libsa tal-Festa PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Friday, 08 June 2012 18:49

Inlibsu il-Libsa

Festa 2012

Picture_005

Filwaqt li ftit jiem ilu Malta kienet qed ticcelebra il-festa tas-7 ta’ Gunju, il-Kumitat Festi Esterni kien impenjat ikompli jarma l-armar lussuz li jhaddan ghall-festa tal-patrun ta’ Hal-Qormi, San Gorg Martri. Kienet gurnata impenjattiva hafna ghalina, bosta membri kif ukoll volontiera tal-Kumitat Festi Esterni u tas-Sezzjoni Zghazagh inghaqdu maghna sabiex inkomplu narmaw l-armar matul Triq il-Kbira kif ukoll fi Pjazza San Frangisk. Barra minn hekk membri ohrajn komplew jarmaw Triq il-Vitorja u Triq Anici.

165441_383202005070726_654798572_n

Matul din is-sena in-nies kif ukoll il-parruccani gorgjani ghandhom l-opportunita ikomplu igawdu armar gdid li il-Kumitat Festi Esterni kien biezel jahdem matul din is-sena li ta min jghid li kienet inpenjattiva ferm. Fil-jiem li gejjin membri mill-Kumitat ser ikunu imhabtin iqasmul-ktieb tal-festa, ghaldaqstant inheggeg lilkhom kollha sabiex tkunu generuzi maghna u taghtuna donazzjoni ghall-festa.

Picture_004

465522_414140058619972_1441196453_o

Fuq nota pozittiva il-membri ghalqu din il-gurnata ta’ armar b’ikla flimkien kif juri dan ir-ritratt.

Picture_009

Bhalissa tinsab ghaddejja il-Maratona b’risq ir-radju Lehen il-Belt Gorgjana fejn qedin jixxandru trasmissjonijiet diretti li ser jibqghu ghaddejjin bla waqfin sa nhar is-Sibt 9 ta’ Gunju u tintemm ghall-habta tas-sitta ta’ filghaxija. Id-diversi programmi ghandhom jinteressaw lil kulhadd. Ghaldaqstant f’dawn it-tlett ijiem ir-radju Lehen il-Belt Gorgjana (105.6FM) jibqa’ maghkom u ser jzommilkom kumpanija il-hin kollu.

 

Din il-maratona qed tittella’ sabiex jingabru fondi u b’hekk ghal sena ohra ir-radju jkun jista’ jxandar programmi varjati ghall-gosti ta’ kulhadd.

 

Waqt il-Maratona il-pubbliku huwa mistieden jaghti titwila sabiex jara l-istudjo tar-radju u kif jkunu imxandra il-programmi, kif ukoll jekk irid jixtri xi souvenirs li inhargu mill-Kumitat Festi Esterni bl-ghajnuna tas-Sezzjoni Zghazagh.

 

Is-Sibt 9 ta’ Gunju ser tigi organizzata Car Wash quddiem il-Knisja mid-disgha ta’ filghodu sat-tlieta ta’ wara nofsinhar. Il-fondi se jmorru ukoll b’risq ir-Radju.

 

Ghaldaqstant nistidenu lil kulhadd sabiex jattendi!

 

Last Updated on Monday, 18 June 2012 18:18
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday87
mod_vvisit_counterYesterday752
mod_vvisit_counterThis week4160
mod_vvisit_counterThis month15149
mod_vvisit_counterAll2589938
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -