Home Mill-Mahzen Flokkijiet 2012
Flokkijiet 2012 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Monday, 04 June 2012 20:53

Flokkijiet

Kulhadd kulur wiehed

gear_booking_maluq

It-tema maghzula ghal gear ta’ din is-sena kienet id-dehra ta’ San Gorg fil-glorja taht it-tempju majestuz iddedikat ghalih, bi kliem li jzewqu dan l-istess ritratt – “Bl-Arcimatrici mgharufin, B’San Gorg Martri ahna kburin”

Il-booking tal-gear huwa maghluq, dan ghandu jasal fil-gimgha ta’ qabel il-festa. Kull min ordna dan il-gear ser jigi infurmat u jaghti titwila lil din is site kif ukoll lil xi avvizi li jamel il-Kumitat Festi Esterni anke fuq il-pagna ta’ facebook, sabiex ma jhalliex ghall-ahhar biex jigbru.

flokk_booking_maluq

Inhareg ukoll flokk li jfakkar ir-rekord dinji li jghozz fi hdanu il-Kumitat Festi Esterni bl-ghajuna essenzjali tas-Sezzjoni Zghazagh. Dan il-flokk juri id-dizinn tat-tazza kif ukoll ic-certifikat mghoti mill-kumpanija mondjali il-Guiness World Records. Ftit tal-jiem ohra ghandu jasal dan il-flokk u kull min ordnah ser ikun infurmat. (Il-booking ghal dan il-flokk huwa maghluq ukoll)

flokkijiet

Inhargu ukoll tlett flokkijiet ohra li min ikun irid jista jigi jixrihom mir-Radju Lehen il-Belt Gorgjana biswit il-Knisja ta’ San Gorg Martri.

Ejjew flimkien inkunu kulur wiehed u nuru li ahna ta’ Gorgi.

Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 09:43
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday591
mod_vvisit_counterYesterday773
mod_vvisit_counterThis week1364
mod_vvisit_counterThis month17933
mod_vvisit_counterAll2592722
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -