Home TiKKa Attwalita Mill-Passat - Festa 1989
Mill-Passat - Festa 1989 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Tuesday, 12 May 2009 08:19

Nahsbu Minn Issa

(Artiklu ktejjeb 1989)

fuljett 1989

Din is-sena, propju nhar it-22 ta’ Dicembru jahbat gheluq it-320 sena mit-twelid tal-iskultur Qormi Pietru Felici.  Huwa iben Wistin u Grazzja neè Mallia, it-tnejn minn Hal-Qormi.  Pietru tghammed fil-Knisja ta’ San Gorg dak inhar li twieled jigifieri nhar it-22 ta’ Dicembru 1669. Nhar it-18 ta’ Lulju 1739, propju 250 sena ilu,

 l-iskultur Qormi beda jahdem fuq l-istatwa titulari ta’ San Gorg meta hu ga kellu sebghin sena.  Biex tlestiet minn kollox l-istatwa damet kwazi sena u tmien xhur.  L-istatwa harget fil-purcissjoni mat-toroq ta’ Hal Qormi nhar it-23 t’ April 1741 f’jum il-Festa. Ghalhekk sentejn ohra jahbat il-250 sena min meta giet imzanzna din l-istatwa hekk ghaziza ghalina ‘l-Qormin.  Il-Kumitat tal-Festa qieghed jahseb biex f’din l-okkazjoni tkun imfakkra u ngeddu l-ferh ta’ missierijietna 250 sena ilu.  F’dawn il-kelmtejn nixtiequ nwasslu x-xewqa taghna biex sa dik id-data l-awtorità civili ssib mezz u l-isem il-Qormi PIETRU FELICI,

pietru felici

l-iskultur li ghal sekli kien minsi minn uliedu ma jerga jintesa QATT.  Il-Kumitat tal-Festa jixtieq li triq f’Hal Qormi il-post fejn twieled u ghix zoghzitu tkun imsemmija ghalih. Sa dan l-anniversarju ‘l-Kumitat se jkompli bil hidma tal-festa esterna.  Waqt li nwieghdu kull ghajnuna u koperazzjoni nirsistu flimkien biex insewwu dak li mhux tajjeb u dak li huwa tajjeb u sabieh inkomplu nsebbhuh.

N.B.  Dan l-artiklu ittiehed mil-ewwel programm lil- Kumitat kien hareg fis-sena 1989.

Last Updated on Thursday, 30 July 2009 10:06
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday106
mod_vvisit_counterYesterday752
mod_vvisit_counterThis week4179
mod_vvisit_counterThis month15168
mod_vvisit_counterAll2589957
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -