Home Mill-Mahzen l-isfumar fuq id-drapp ikompli..
l-isfumar fuq id-drapp ikompli.. PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Tuesday, 30 November 2010 17:56

Ikompli l-Isfumar ...

HPIM2277

 

“Iktar milli delizzju iktar jista jigi imsejjah serhan il-mohh”.

 

Dan hu kliem George Spiteri innifsu li qieghed jisfuma l-bandalori tat-triq tal-Kazin San Gorg Martri.  Tkellimna mieghu fuq dan ix-xoghol li beda jaghmel ghal-festa 2010 u qed ikompli ghal-festa 2011. Hu xoghol li jsir mill-qalb ghal-festa, xoghol li jirrikjedi hafna hin u dedikazjoni.  Mux facli tghid jien se naqbad nisfuma u ghaddejt minn diversi fazijiet.

 

HPIM2278

 

Niftakar sew l-ewwel granet t' Ottubru tas-sena l-ohra, kien gie fuqi Justin Zahra (Lawan) membru mill-kumitat u qalli lilek irrid narak tisfuma.  Hasadni ghax ghalkemm dejjem xtaqt naghmel xi bicca xoghol hekk ghal-festa qatt ma pretendejt li kienet se tigri.

 

HPIM2279

 

Kien ghamilli diversi pezzez tad-drapp sabiex nipprova fuqhom u wara ftit ghajnuna minn Antione Mifsud (it-tewmi) bdejt bil-mod il-mod l-ewwel bandalora sa ma wasalt fis-sitt wahda kompluta ghall-Festa tat-Titular f’Gunju.  Kummenti li jinkorraguni kelli hafna minn shabi imma l-iktar kumment li ghenni nkompli kien minn Alfred Camilleri Cauchi.  Kien qalli “Ghandek talent, ghozzu u zvillupah imma zomm rasek baxxuta u tarax kbir”.

 

HPIM2270

 

Ghadda s-sajf u esperjenza gdida laqqatni mal-Pittur Kurt Friggieri li flimkien mieghu tejjibt it-tekknika u stajt nifhem izjed kif isir l-isfumar.  Kien permezz tieghu li ntroducieni ma diversi dilettanti tal-festi biex wittejt it-triq ghal-izjed xoghol, biex illum ukoll qieghed nahdem ftit xoghol lill-festa ta’ Marija Bambina x-Xaghra Ghawdex.

 

HPIM2271

 

Naf bizejjed li l-bandalori tat-triq tal-Kazin San Gorg Martri mhux se jkunu l-ahhar bicca xoghol hekk kif diga hemm il-hegga fost il-membri tal-kumitat biex nkompli l-Pavaljuni ta’ Triq il-Vitorja.  Nirringrazzja l-dawk li ghenuni  speccjalment bl-apprezzament mil-Kumitat lejliet il-festa.

 

HPIM2273

Viva San Gorg Martri.

Last Updated on Monday, 13 December 2010 22:04
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday78
mod_vvisit_counterYesterday752
mod_vvisit_counterThis week4151
mod_vvisit_counterThis month15140
mod_vvisit_counterAll2589929
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -