Home Mill-Mahzen Tkompli il-Hidma
Tkompli il-Hidma PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 12 March 2010 08:00

Hidma ma

taqta xejn

poster_spring_web


F'dawn il-jiem il-Kumitat Festi Esterni u s-Sezzjoni Zghazagh bdew hidma kbira li se tkun qed tissarraf f'gimghat twal ta' attivitajiet u inizjattivi. L-aktar minhabba l-fatt li x-xahar id-diehel se ssir attivita` ohra fuq skala nazzjonali - il-Festa tar-Rebbiegha 2010 (The Malta Springfest). Din it-tieni edizzjoni se ssir fuq jumejn, bejn is-Sibt 10 u l-Hadd 11 ta' April. Filwaqt li se tinkludi ukoll zewg wirjiet artistici li jifthu ftit tal-granet qabel.

Ghal din is-sena l-Kumitat Festi Esterni haseb biex ikompli jsebbah it-toroq ta' Hal Qormi fil-Festa tar-Rebbiegha. B'hekk l-attivita` se tkun koncentrata kollha fi Triq il-Kbira u Pjazza San Frangisk.

Iz-zewg wirjiet se jsiru fil-Knisja ta' San Frangisk u fil-Kappella tal-Madonna tal-Qrejqca. Dawn il-wirjiet se jipprezentaw xoghol tal-artist Qormi Silvio Pace u ta' Aaron Camilleri Cauchi. Is-sibt filghaxija se ssir serata ta' ghana tul il-lejl kollu hdejn il-Knisja ta' San Gorg filwaqt li l-Hadd l-attivita` tibqa ghaddejja sal-10pm.

Izda dan mhux kollox. F'dawn il-jiem qed isiru ukoll ix-xoghol li se nsemmu f'din il-lista:
- gbir ta' flus ghad-dawl tal-festa
- gbir ta' reklami ghall-ktieb tal-festa
- l-ahhar thejjijiet fuq il-wirja tal-Gimgha l-Kbira
- recordings ghax-xandiriet specjali tal-Gimgha Imqaddsa fuq Lehen il-Belt Gorgjana
- preparamenti ghall-Lejla Gorgjana 2010
- preparamenti ghal celebrazzjoni spcjali li se ssir miz-Sezzjoni Zghazagh fil-21 ta' April
- preparamenti ghal Velja ta' Talb li se ssir fit-22 ta' April
- organizzazjoni ta' diversi ikliet u tombla
- xoghol fuq l-armar il-gdid li se jizzanzan din is-sena

Ghalhekk kulhadd jista jara li l-Kumitat Festi Esterni hu impenjat bi kbir biex din is-sena jkompli jnizzel ismu fost l-ewlenin f'Malta, biex izomm il-post li jixraqlu u jseddaq dak li hadmu ghalih missirijietna.
Last Updated on Sunday, 21 March 2010 22:04
 

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday571
mod_vvisit_counterYesterday773
mod_vvisit_counterThis week1344
mod_vvisit_counterThis month17913
mod_vvisit_counterAll2592702
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -