Home
FestiEsterniQormi.org
Madonna tar-Ruzarju PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Saturday, 04 October 2014 17:05

Festa Madonna tar-Ruzarju

 

IMG_9224

 

Ix-xahar t’Ottubru hu sinonimu mat-talba tar-ruzarju imqaddes li hi tant specjali u ghaziza ghalina l-insara, li b’devozzjoni kbira nemmnu f’Marija Santissima. F’dan ix-xahar il-Parroccca Arcimatrici ta’ San Gorg Martri f’Hal Qormi tfakkar il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju u tishaq fuq id-devozzjoni li ghandu jkollna lejn din it-talba. Il-festa issir dejjem fl-ewwel Hadd t’Ottubru, proprju nhar il-Hadd 5 t’Ottubru. L-ewwel ikun hemm celebrazzjoni solenni fil-Knisja u wara ghall-habta tas-sitta ta’ filghaxija issegwi purcissjoni li tghaddi mit-toroq ewlenin tal-Parrocca Gorgjana.

 

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:12
Read more...
 
San Mikiel PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Saturday, 27 September 2014 10:23
Festa ta’ San Mikiel
Fost il-festi zghar li jigu iccelebrati gewwa il-Parrocca ta’ San Gorg Hal Qormi insibu il-
festa iddedikata lil San Mikiel Arkanglu. Din issir nhar il-Hadd 28 ta’ Settembru u hija
meqjusa bhala wahda mill-akbar festi sekondarji li jigu iccelebrati f'Hal Qormi. Il-festa tigi
organizzata mill-Fratellanza ta' San Mikiel bl-ghajnuna ovvjament ta’ dawk kollha li jahdmu fi
hdan il-Parrocca. Il-purcissjoni tohrog fis-6 ta’ filghaxija, wara l-funzjoni fil-Knisja fejn iddur
uhud mit-toroq tal-Parrocca stess.
Minbarra l-festa ta’ San Mikiel, fil-Parrocca ta’ San Gorg f’Hal-Qormi insibu ukoll festi ohra
bhal dik tal-Madonna tar-Ruzarju li issir proprju gimgha wara din ta’ San Mikiel, il-festa
iddedikata lill-Madonna tac-Cintura li saret il-gimgha li ghaddiet u ta’ San Guzepp f’Mejju
fost ohrajn.
Is-sena li ghaddiet gie irrestawrat il-pedestall ta’ San Mikiel, fejn sar xoghol imprezzabli. Ir-restawr
sar mill-induratur Jonathan Farrugia minn Bormla.
L-istatwa artistika ta’ San Mikiel rebbieh fuq il-hazen, kienet giet irrestawrata mill-Kavallier
Alfred Camilleri Cauchi fl-2003.

Festa ta’ San Mikiel

san_mikel_arc

Fost il-festi zghar li jigu iccelebrati gewwa il-Parrocca ta’ San Gorg Hal Qormi insibu il-festa iddedikata lil San Mikiel Arkanglu. Din issir nhar il-Hadd 28 ta’ Settembru u hija meqjusa bhala wahda mill-akbar festi sekondarji li jigu iccelebrati f'Hal Qormi. Il-festa tigi organizzata mill-Fratellanza ta' San Mikiel bl-ghajnuna ovvjament ta’ dawk kollha li jahdmu fi hdan il-Parrocca. Il-purcissjoni tohrog fis-6 ta’ filghaxija, wara l-funzjoni fil-Knisja fejn iddur uhud mit-toroq tal-Parrocca stess.

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:09
Read more...
 
Mona Xerri PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Monday, 15 September 2014 09:30

Niket fil-Kumitat.

mona_xerri

 

Il-Kumitat Festi Esterni jinsab imnikket bit-telfa tal-mara ta’ Karmenu Xerri li huwa membru fi hdan il-Kumitat. Mona Xerri mietet ghall-gharrieda l-lejl li ghadda. Il-Kumitat isellem il-memorja ghaziza ta’ Mona Xerri li f’hajjita ghenet hafna lil-kumitat u tibqa mfakkra ghax-xoghol fil-hjata tal-bnadar tat-trofej.

Last Updated on Friday, 19 September 2014 16:08
Read more...
 
Ftuh PDF Print E-mail
Qormi Wine Festival
Written by WebSite Administrator   
Monday, 01 September 2014 07:42

Ftuh

Gimgha ta' attivitajiet f'Qormi

qwf_1

 

Il-Hadd filghodu fi Triq il-Blata f'Hal Qormi giet inawgurata l-wirja tradizzjonali tal-inbid, li hija wahda mill-attrazzjonijiet ewlenin tal-Qormi Wine Festival - wirja li biha l-Kumitat Festi Esterni jaghti bidu ghal gimgha shiha ta' wirjiet u attivitajiet marbuta ma' dan il-festival annwali tal-inbid.

 

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 16:50
Read more...
 
Festa Cintura PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 19 September 2014 15:59
Festa Madonna tac-Cintura
Il-festa tal-Madonna tac-Cintura fil-Parrocca San Gorg Hal Qorm, ser isehh nhar il-Hadd
21 ta’ Settembru 2014. Fl-okkazzjoni tal-festa, ser tigi kkoncelebrata quddiesa fil-5.00pm
fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg. F’din il-quddiesa jiehdu sehem il-fratelli msehbin fil-
Fratellanza tal-Madonna tac-Cintura tal-parrocca.
Wara l-quddies tibda hierga il-processjoni bl-istatwa tal-Madonna tac-Cintura li tghaddi minn
uhud mit-toroq ewlenin tal-parrocca. F’din il-processjoni jiehdu sehem il-hames fratellanzi
tal-parrocca. Wara li tidhol il-processjoni, tinghata il-barka sagramentali.
Il-fratellanza tal-Madonna Tac-Cintura twaqqfet fil-parrocca taghna fis-seklu tmintax xi
mkien bejn l-1736 u l-1747. Madanakollu il-kult f'Hal Qormi beda qabel ghaliex fl-1723
xbieha tal-Madonna tac-Cintura kienet esposta ghall-qima tal-poplu li kienet tinsab fil-
kappellun tal-Gandlora. L-ghan tal-fratellanzi kien biex taghqqad il-membri bl-istess snajja
flimkien li apparti l-aspett tad-devozzjoni kienu bl-iskop ta’ ‘mutuo soccorso’ igifieri dak
socjali.

Festa tac-Cintura

cintura

 

Il-festa tal-Madonna tac-Cintura fil-Parrocca San Gorg Hal Qorm, ser isehh nhar il-Hadd 21 ta’ Settembru 2014. Fl-okkazzjoni tal-festa, ser tigi kkoncelebrata quddiesa fil-5.00pm fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg. F’din il-quddiesa jiehdu sehem il-fratelli msehbin fil-Fratellanza tal-Madonna tac-Cintura tal-parrocca.

 

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:10
Read more...
 
Like no Other PDF Print E-mail
Qormi Wine Festival
Written by WebSite Administrator   
Tuesday, 09 September 2014 16:47

A festival like no other!

qwfd

 

The QORMI WINE FESTIVAL came to a close on Saturday 6th September with a massive show on Main Stage by Claudia Faniello and her band, marking the 10th consecutive edition of this event.

 

Last Updated on Monday, 15 September 2014 09:34
Read more...
 
All Set ... PDF Print E-mail
Qormi Wine Festival
Written by WebSite Administrator   
Monday, 01 September 2014 08:20

All set  ....

Qormi Wine Festival 2014

qwf_2013_highlights

 

The last few days were dedicated to the final preparations for the 10th edition of the Qormi Wine Festival - the biggest two-day event held yearly in the streets of Citta' Pinto.

 

This year the Qormi Wine Festival will be held on Friday 5th and Saturday 6th September, from 7:30pm till very late. This two day national event held in Qormi has kept its place as the premier cultural event of this city, having a good reputation all over the island and even abroad.

Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday217
mod_vvisit_counterYesterday293
mod_vvisit_counterThis week2175
mod_vvisit_counterThis month12493
mod_vvisit_counterAll2567020
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -