Home
FestiEsterniQormi.org
Il-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira f'Hal Qormi PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 19 April 2014 08:41

Il-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira f'Hal Qormi

IMG_30401

Propju nhar il-Gimgha l-Kbira, ghall-habta tal-5.30pm, harget il-purcissjoni tant mistennija minn bosta dilettanti, mimlija personaggi biblici kif ukoll b’vari artistici merfugha minn reffiegha tant iddeddikati, li jaghmlu l-ghalmu taghhom u jaghtu s-sehem taghhom fil-parrocca sena shiha. Mijiet ta’ nies u turisti ingabbru quddiem il-Knisja u madwar it-toroq tal-Purcissjoni, specjalment minhabba il-vari unici f’dan is-set tant meraviljuz.

Last Updated on Saturday, 19 April 2014 08:55
Read more...
 
Il-Purcissjoni tad-Duluri gewwa il-Parrocca ta' San Gorg PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Saturday, 12 April 2014 07:27

Il-Purcissjoni tad-Duluri -

gewwa il-Parrocca ta' San Gorg

IMG_2626

Nhar il-Gimgha 11 ta’ April, fil-Parrocca Gorgjana harget il-Purcissjoni bl-istatwa tad-Duluri li fiha attendew bi hgarhom mijiet ta’ nies, kollha jimxu wara l-istatwa b’tant devozzjoni. Din il-Festa qaddisa tigi iccelebrata bit-thejjija ghall-Gimgha Imqaddsa u ghall-akbar festa tal-Knisja Kattolika: l-Ghid il-Kbir. Membri mill-Kumitat Festi Esterni din is-sena kien imisshom jerfghu waqt din il-purcissjoni bhala wahda mill-ghaqdiet li taghti l-kontribut taghha fil-Parrocca ta’ San Gorg Martri.

Last Updated on Saturday, 19 April 2014 08:54
Read more...
 
Hakeldama - Wirja Gimgha Kbira 2014 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Wednesday, 05 March 2014 08:58

Hakeldama -

Wirja Gimgha Kbira 2014

GimghaKbiraWirjaLandscape72dpi

Bhal ma jsir kull sena fi zmien il-Gimgha Mqaddsa, is-Sezzjoni Zghazagh fi hdan il-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri, qed itellghu esebizzjoni ta’ vari u arti sagra. Matul iz-zmien is-Sezzjoni Zghazagh dejjem tellghet wirjiet ta’ livell gholi, minn dawk ta’ vari privati tan-nies, ohrajn life-size u anka izjed moderni, qed nirreferi ghall-wirjiet awdjo-vizivi li konna innovativi meta hrigna b’dan il-hsieb. Il-Wirja iggib l-isem ‘Hakeldama’ li hija l-ghalqa tad-demm, l-istess ghalqa li inxtrat mil-qassisin il-kbar bil-flus ta’ Guda l-iskarjota.

Last Updated on Friday, 11 April 2014 07:32
Read more...
 
Ikla l-Mahzen 22 ta' Marzu 2014 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Thursday, 06 March 2014 12:27

Ikla l-Mahzen 22 ta' Marzu 2014

Poster_Ikla5

Il-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri flimkien mas-Sezzjoni Zghazagh hasbu sabiex jorganizzaw ikla biex flimkien nieklu ikel bnin f’atmosfera familjari u nieqfu ftit mir-rutina tal-gimgha. Inheggu lil kulhadd sabiex jattendi ghaliex minbarra li ser inkunu kollha flimkien, l-ikla isservi bhala ghajnuna ghall-festa ta’ San Gorg.

Last Updated on Thursday, 06 March 2014 12:41
Read more...
 
Bidu ghall-Festi tal-Gimgha Mqaddsa - Ftuh tal-Wirja ' HAKELDAMA' PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Friday, 11 April 2014 07:13

Bidu ghall-Festi

tal-Gimgha Mqaddsa

- Ftuh tal-Wirja 'HAKELDAMA'

OMR_7771e

Is-Sezzjoni Zghazagh fi hdan il-Kumitat Festi Esterni flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Hal Qormi ghal darb’ ohra inawgurat il-wirja bl-isem ‘HAKELDAMA’ nhar il-Hamis 10 ta’ April, fic-Centru tal-Armar biswit il-Knisja Arcipretali ta’ San Gorg. Ta’ min wiehed izur din il-wirja ghaliex hija wahda originali u interessanti hafna. Fiha tinkludi kollezjoni Privata ta’ Statwi xoghol Joseph Cutajar Zahra u Pitturi tal-Artist Kurt Friggieri kif ukoll feature bir-ritratti tal-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira fl-imghoddi gewwa il-Parrocca ta’ San Gorg Hal Qormi.

Last Updated on Saturday, 12 April 2014 08:00
Read more...
 
Rex Iudaeorum PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Thursday, 03 April 2014 09:20

Rex Iudaeorum

unnamed

Rex Iudaeorum; mehudha mill-Kliem li Ponzju Pilatu kiteb sabiex titwahhal il-kundanna ta’ Kristu fuq is-salib, huwa l-progett gdid li l-4 Teenth Productions b’kollaborazzjoni mal-Kumitat Festi Esterni Qormi u l-Kunsill Lokali se jnieghdu flimkien gewwa x-xelter li jinsab biswit il-Knisja ta’ San Gorg.

Last Updated on Thursday, 03 April 2014 09:26
Read more...
 
Wristbands ghall-bejgh PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Wednesday, 19 February 2014 08:37

Wristbands ghall-bejgh

website

Gorgi taghna Hadd m'hu Bhalek la fil-Gmiel la fil-Qlubija;

Wristbands mahruga mill-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri ghall-bejgh.

Prezz : €2.50

Last Updated on Wednesday, 05 March 2014 09:11
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 14

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday200
mod_vvisit_counterYesterday2727
mod_vvisit_counterThis week5846
mod_vvisit_counterThis month68573
mod_vvisit_counterAll1267053
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -